دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
br ENGLISH
جلسه دفاع از پايان نامه جلسه دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پايان نامه با عنوان بررسي رضايت جنسي و عوامل پيش بيني كننده ي آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ساري در سال 1395 توسط دانشجو منصوره افضلي برگزار مي گردد.
1396/07/19
جلسه دفاع از پايان نامه جلسه دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پايان نامه باعنوان بررسي شيوع و شدت علائم يائسگي و ارتباط آن با بهزيستي رواني و علائم افسردگي متوسط تا شديد در زنان ميانسال ساكن شهر ساري 1395 توسط دانشجو مرضيه عزيزي خالخيلي برگزار مي گردد.
1396/07/17
جلسه دفاع از پايان نامه جلسه دفاع از پايان نامه
جلسه دفاع از پايان نامه با عنوان ارتباط بين نگراني هاي سلامت و رفتارهاي پرخطر دانشجويان علوم پزشكي توسط دانشجو هدي عربي ميانرود برگزار مي گردد.
1396/07/17
دانشكده پرستاري و مامائي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal