Skip to content

برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا

هر روز

مراسم قرائت پر فیض زیارت عاشورا هر روز صبح در نمازخانه دانشکده تا پاین تیر ماه برگزار می گردد.