دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
ارتباط با ما

 

آدرس پستي : مازندران - ساري - بلوار امير مازندراني - خيابان وصال - دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه

 تلفن مستقيم رياست : 33795503-33795502

تلفن مستقيم آموزش :33374750

 تلفن : 4-33367342-011

فاكس : 2268915-011

كد پستي : 4816715793

پست الكترونيك : nur-midnasibeh@yahoo.com

پست اينترنتي : www.mazums.ac.ir

 

1395/12/08
Powered by DorsaPortal