دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
معرفی دانشکده
تاریخچه

این موسسه آموزشی در سال 1354 با نام آموزشکده مامایی و با پذیرش اولیه 20 دانشجو در مقطع کاردانی مامایی تاسیس شده از بدو شروع به فعالیت تا شروع انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها جمعاً تعداد 104 دانشجو در 5 دوره در مقطع کاردانی مامایی از این مرکز فارغ التحصیل شدند بعد از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359 آموزشکده نو گشایی شده تا اینکه در سال 1364 با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آموزشکده مامایی تحت پوشش آن قرار گرفت، در سال 1367 با ارتقاء مقطع پذیرش دانشجو به کارشناسی، آموزشکده مامایی تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه و با پذیرش 80 دانشجو در دو نیم سال به فعالیت خود ادامه دادند  در سال 1369 در اولین دوره دانشجویان مقطع ناپیوسته مامایی شروع به پذیرش 30 نفر دانشجو نمود.

در سال 1370، پذیرش 40 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری شروع و در سال1374 نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری با 30 دانشجو شروع شد از سال 1370 پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف پیوسته و ناپیوسته پرستاری و ناپیوسته مامایی و کاردانی مامایی با 30 دانشجو در دوره شبانه شروع شد که بتدریج در سال 1375 مقطع پذیرش دانشجو در دوره مامایی نیز از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافت. پس از پیگیری های انجام شده در سال 1387 امکان تاسیس دوره کارشناسی ارشد پرستاری ویژه به دانشکده اهدا گردید. در حال حاضر این دانشکده همه ساله اقدام به پذیرش دانشجو به ترتیب ذیل دارد:

 

(تعداد ظرفیت) (نیمسال)

« روزانه »

کارشناسی مامایی

20

اول

کارشناسی پرستاری

30

دوم

کارشناسی ناپیوسته مامایی

20

دوم

کارشناسی ناپیوسته پرستاری

10

اول1399/10/21
Powered by DorsaPortal