دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
برنامه آموزشی مصوب ( سرفصل )
 
 

برنامه آموزشی مصوب ( اطلاعات مربوط به بازنگری سرفصل دروس )

 

سرفصل جدید رشته پرستاری 93

دریافت

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته

 

تاییدیه برنامه آموزشی

پرستاری

مامایی

سرفصل جدید مامایی

 

مشخصات کلی

 

 

مامایی

 

برنامه دروس

پرستاری

مامایی

 

سرفصل دروس

پرستاری

مامایی

ارزیابی برنامه آموزشی

پرستاری

 

کارشناسی ناپیوسته

 

تاییدیه برنامه آموزشی

مامایی

سرفصل جدید مامایی

مشخصات کلی

مامایی

سرفصل دروس

مامایی

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاییدیه برنامه آموزشی

پرستاری

مشخصات کلی

پرستاری

برنامه دروس

پرستاری

سرفصل دروس

پرستاری

ارزشیابی برنامه آموزشی

پرستاری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal