دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
برنامه آموزشی مصوب ( سرفصل )
 
 

برنامه آموزشي مصوب ( اطلاعات مربوط به بازنگري سرفصل دروس )

 

سرفصل جديد رشته پرستاري 93

دريافت

 

 

 

 

 

كارشناسي پيوسته

 

تاييديه برنامه آموزشي

پرستاري

مامايي

سرفصل جديد مامايي

 

مشخصات كلي

 

 

مامايي

 

برنامه دروس

پرستاري

مامايي

 

سرفصل دروس

پرستاري

مامايي

ارزيابي برنامه آموزشي

پرستاري

 

كارشناسي ناپيوسته

 

تاييديه برنامه آموزشي

مامايي

سرفصل جديد مامايي

مشخصات كلي

مامايي

سرفصل دروس

مامايي

 

 

كارشناسي ارشد ناپيوسته

تاييديه برنامه آموزشي

پرستاري

مشخصات كلي

پرستاري

برنامه دروس

پرستاري

سرفصل دروس

پرستاري

ارزشيابي برنامه آموزشي

پرستاري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1396/02/25
Powered by DorsaPortal