دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اساتید راهنما
 
 
به نام خدا
 
 

تاریخ بروز رسانی:97/07/03                تعداد استاد راهنما و استاد مشاوری

نام استاد

استاد راهنما

نام دانشجو

رشته


مشاور

نام دانشجو

دکتر محمد علی حیدری گرجی

3

1-لیلا متانی                مهر94

2-فاطره نادری فر          مهر95

3-فهیمه قرداشی          مهر95

پ ویژه

"

"

"

"

"

"

 

1-   نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-  نگارش پایان نامه

 4- نگارش پایان نامه

 

 

 

   2

1-سعید جعفری پ ویژه مهر 95

2-ام البنین انصاری- پ ویژه

دکتر معصومه باقری نسامی

32

 

2-میترا خرمی         مهر 95

3- رضا علی نیا          مهر 96

 

پ ویژه

"

"

"

"

"

 

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

 

 

 

2

 

 

1-سید رقیه موسویان مهر 94

پ ویژه

2-سمانه برادران -مراقبت ویژه

 

دکتر روانبخش اسماعیلی

4

 

1- زهرا رنجبر             مهر94

2-    خدیجه علیزاده   مهر 95     

 

 

 

 

 

پ ویژه

"

"

"

"

"

"

"

 

 

 

 

 

1-  نگارش پایان نامه

2- نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

4-نگارش پایان نامه

5-نگارش پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1-فهیمه قرداشی-مراقبت ویژه

2-لاله علی پور-مراقبت ویژه

دکترهدایت جعفری

1

 

1-فاطمه ذاکری      مهر94

 

 

پ ویژه

 

 

 

 

1- نگارش پایان نامه

 

 

 

 

2

 

 

1-مریم کرمی صلاحدینکلا-پ ویژه

2-زهرا رنجبر پ ویژه

دکتر یداله جنتی

5

1-سمیه طالبی           مهر 95

2- علی اکبر خادملو          مهر 95

3-سمائه شمشیری       مهر 95

4-مهوش زارع             مهر 95

5-زهرا صمدی           مهر 95

 

 

 

پ روان

"

 

 

 

 

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-  نگارش پایان نامه

4- نگارش پایان نامه

4- نگارش پایان نامه

5-دفاع در گروه

6- نگارش پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر صغری خانی

 

 

 

 

 

10

 

1- احترام نائیج            مهر93

2-آتوسا رنجبر             مهر93

3-مریم انصاری مجد     مهر94

4-صبورا فقانی              مهر94

5-راحله خادمی           مهر95

6- سوری سلیمانی

7- سمیه کریمی

8- صدیقه حسنی مقدم مهر95

9- زهرا بریمانی

10- رقیه عرب

 

مشاوره در مامایی

"

"

"

"

"

 

1-نگارش پایان نامه

"

 

 

 

دکتر شفیع پور

3

 

1-ام البنین انصاری            مهر 94

2-مریم کرمی                   مهر95

3-لاله علی پور                 مهر 95

پ ویژه

"

"

"

"

"

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

4- نگارش پایان نامه

 

 

4

 

1-رویا شیر پور روان پرستاری

2- عاطفه صادقی- روان پرستاری

  3- سمانه شمشیری روان پ

  4- فاطمه ذاکری -پ و یزه          

 

 

 

دکتر ایلالی

 

 

 

 

5

 

1-علی اصغر ترابی        مهر94

2-شراره اسدی             مهر95

3-طاهره کردی             مهر94

4-بیتا محمدی          مهر4 9

5- عیسی صالحی     مهر95

 

پ سالمندی

"

"

"
"

"

"

"

"

"

 

 

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

4-نگارش پایان نامه

5-نگارش پایان نامه

6-نگارش پایان نامه

 

 

 

 

 

 

3

 

1-سپیده لادنی نژاد پ سالمندی

2-مریم حقیقی پ سالمندی

3-فاطمه مسرور پ سالمندی

خانم رضایی ابهری

1

سمیه فرنیا   مهر 94


 

    

 


دکتر زهره ترقی

5

 

1- مریم انتظاری          مهر94

2- فاطمه مسرور          مهر 94

3-مریم حقیقی             مهر95

4-سپیده لادنی نژاد       مهر95

5-مرضیه قاسم نژاد       مهر 95

 

پ ویژه

پ سالمندی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3- نگارش پایان نامه

4-نگارش پایان نامه

5-نگارش پایان نامه

6-دفاع در گروه

 

 

4

 

 

 

 

 

1-طاهره کردی- پ سالمندی-94

2-شراره اسدی-پ سالمندی

3-بیتا محمدی پ سالمندی

4- عیسی صالحی پ س 95

دکتر عظیمی

7

 

1- رویا شیر پور       بهمن 94

2-طاهره حیدری        مهر 95

3-سمانه مقتدایی          مهر95

4-سمانه رفیعی      مهر95

5-عاطفه صادقی        مهر 95

6- زینب کردان   مهر 95

7-زهرا خواجوی    مهر 95

 

 

روان پرستاری

"

"

 

1-نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

4- نگارش پایان نامه

5- نگارش پایان نامه

6- نگارش پایان نامه

7- نگارش پایان نامه

 

 

 

4

 

1سمیه طالبی پ روان

2- علی اکبر خادملو روانپرستاری مهر95

3- مهوش زارع- روان-

دکتر شروفی

3

1-رقیه موسویان          مهر94

2-سمانه برادران         مهر 94

3-محمدرضا ذاکری        مهر94

پ ویژه

"

"

 

1-نگارش پایان نامه

2- نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

4

 

2-خدیجه علیزاده-پ ویژه

3فاطمه فضل الله پور-پ ویژه

4-لیلا متانی پ ویژه

5- رضا علی نیا پ 96

دکتر فولادی

1

 

1 شقایق خواجه تاش     مهر94

مشاوره در مامایی

"

"

"

"

 

1-نگارش پایان نامه

2- نگارش پایان نامه

3-نگارش پایان نامه

 

2

 

 

1-سمیه فرنیا مشاوره در مامایی

2- مژگان زنده دل- مشاوره در مامایی

دکتر شاه حسینی

6

 

1-آرزو عالیشاه      مهر 93

2-اعظم امامی         مهر93

3-آزاده تراشنده فومنی مهر4 9

4- افسانه یحیی نژاد      مهر 95

5- الهه سمامی           مهر 95

6- عذرا باروج            مهر95

 

 

مشاوره در مامایی

"

"

"

"

 

 

 

1- نگارش پایان نامه

2-نگارش پایان نامه

3- نگارش پایان نامه

4-نگارش پایان نامه

 

 

1

1-لیلا متانی پ ویژه

دکتر علی حسام زاده

 

-

 

 

2

1-فاطمه علی پور مهر 94-سالمندی

2-فاطره نادری فر -پ ویژه

3- زهرا صمدی روانپرستاری

 دکترلاله صابری


- 

 

خانم شیروانی


1-پرستو محمودی مهر 95

1

 

 

 

دکتر حمزه گردشی

5

1-رقیه سلیمانی      مهر 95

2- فرزانه محمدی    مهر95

3- طاهره اربابی    مهر95

4- فرشته کلانتری    مهر95

5- مژگان زنده دل          مهر94 

1-نگارش پایان نامه"

 

 

دکتر منیژه زکی زاده


-1

1-مریم انتظاری پ سالمندی مهر 94

دکتر ژیلا گنجی

 

-

 

 

2

1-       آرزو عالیشاه مشاوره در مامایی

2-       زهرا بریمانی  

دکتر طاهره یعقوبی

 

-

 

 

1

1-فهیمه قرداشی پ مراقبت ویژه

دکتر زهرا اسماعیلی

 

-

 

 

1

1-       سمانه مقتدایی- روان پرستاری

دکتر نازنین واعظ زاده

 

-

 

 

 

1-       زهرا خواجوی

آقای جبار حیدری فرد

-

-

 

 

1

1-       زینب کردان روانپرستاری مهر95

 

 

 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal