دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
 
 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

1

خانم دکتر خانی - ریاست دانشکده

2

آقای دکتر حیدری گرجی معاون آموزشی

3

خانم دکتر حمزه گردشی معاون پژوهشی

4

آقای دکتر جعفری

5

خانم دکتر عظیمی

6

خانم دکتر ترقی

7

خانم نصیرپور ( دبیر پژوهشی )

8

خانم سلیمانی ( دبیر تکمیلی )

 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal