دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اعضاي كميته

 

 

اعضاء کمیته آموزش مداوم

1

خانم دکتر خانی- ریاست دانشکده

2

آقای دکتر حیدری گرجی معاون آموزشی

3

خانم دکتر باقری نسامی

4

خانم دکتر صابری

5

آقای دکتر حسام زاده

6

خانم دکتر شاه حسینی

7

آقای دکتر جنتی

8

خانم دکتر گنجی

9

خانم دکتر نیشابوری

10

خانم عبد الهی ( دبیر )

 
 
 


 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal