دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
شرح وظايف دبيران علمي بازآموزي ها

 

بسمه تعالی
 

شرح وظایف دبیران علمی بازآموزی های دانشکده پرستاری ومامایی نسیبه، مصوب در کمیته آموزش مداوم، مورخ 91/7/4

1-     دبیر علمی سمینار با توجه به تخصص و توان علمی مربوط به موضوع آموزشی توسط کمیته آموزش مداوم انتخاب می گردد.

2-     دعوت نامه دبیری با امضای رئیس دانشکده به دبیر مربوطه ابلاغ خواهد شد و فرد منتخب موظف است طی مدت 2 روز پذیرش یا عدم پذیرش دبیری را به واحد آموزش مداوم اعلام نماید.

3-     در صورت موافقت، فرم مربوط به پذیرش دبیری را در سامانه آموزش مداوم تکمیل و ارسال نماید.

4-     انتخاب دبیر علمی افراد با رعایت الویت از بین همکاران دانشکده و دانشگاه با مشاوره مدیر گروه های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

5-     برنامه پیشنهادی سمینار یا کارگاه و سخنران های مربوطه را حداکثر تا یک هفته بعد از پذیرش دبیری به معاون آموزشی دانشکده ارائه نماید.

6-      با آموزش مداوم در مورد زمان و اجرای برنامه آموزشی هماهنگی لازم را داشته باشد.

7-     برنامه آموزشی را تدوین و بعد از هماهنگی با سخنران های مربوطه به آموزش مداوم دانشگاه جهت تصویب و تخصیص امتیاز ارسال نماید.

8-     در صورت عدم پذیرش برنامه یا نیاز به تغییرات و اصلاحات لازم با آموزش مداوم هماهنگی لازم انجام شود.

9-     در صورت تایید برنامه آموزشی و تعیین امتیاز با همکاری آموزش مداوم مجدداً با سخنرانان در مورد زمان و نحوه اجرای سخنرانی هماهنگی لازم انجام شود.

10- جهت صدور گواهی، نمونه امضا به واحد آموزش مداوم ارسال نماید.

11- با واحد آموزش مداوم در تکمیل فرم های ارزشیابی، برنامه های برگزاری سمینار یا کارگاه، پذیرایی و برآورد هزینه های مربوطه همکاری و همفکری لازم انجام شود.

12- در روز برگزاری سمینار یا کارگاه حضور به موقع و مستمر جهت مدیریت برگزاری سمینار ضروری می باشد.

13- در تجزیه و تحلیل ارزشیابی و جمع بندی آن با آموزش مداوم همکاری لازم را داشته باشد.

 

 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal