دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
شرح وظايف كارشناس بازآموزي

 

شرح وظایف کارشناس بازآموزی جامعه پزشکی

-         انجام نیاز سنجی سالانه و تجزیه و تحلیل آن جهت الویت بندی برگزاری سمینارها و کارگاهها

-         هماهنگی و مذاکره با مدیران گروه جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالانه

-         ثبت نام و دریافت مدارک شرکت کنندگان و تطبیق مدارک

-         هماهنگی در اجرا و حضور دائم در جریان برگزاری برنامه

-         آماده سازی گواهینامه و ارائه گواهینامه در پایان دوره

-         توزیع، جمع بندی فرمهای ارزشیابی و نظرخواهی و استخراج و تجزیه و تحلیل و ارسال سوابق به آموزش مداوم دانشگاه

-         برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیتهای آموزش مداوم

-         اطلاع رسانی برنامه های آموزش مداوم به متقاضیان و مراکز علمی، سازمانها و مؤسسات درمانی

-         مطالعه، تحقیق، برنامه ریزی و ارزشیابی در زمینه سمینارها، کنگره ها و برنامه ریزی مدون بازآموزی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه ها

-         تهیه و پیگیری گواهی امتیاز برای اساتید و شرکت کنندگان

-         برنامه ریزی آموزشی در راستای سیاستهای بهداشتی درمانی دانشگاه

-         شرکت در جلسات کمیته های آموزش مداوم دانشگاه برای تخصیص امتیاز در برنامه های پرستاری و مامایی

-         هماهنگی با آموزش مداوم بیمارستانها و سایر دانشکده ها

-         هماهنگی جهت امتیازات مربوط به خود آموزیهای برنامه های آموزش مداوم

-         هماهنگی و همکاری با کمیته آموزش مداوم دانشگاه

-         هماهنگی با بیمارستانهای خصوصی و معاونت درمانی سازمانها (هلال احمر- تأمین اجتماعی- شرکت نفت- خدمات درمانی) جهت ارتقای سطح علمی همکاران آن سازمانها و به روز بودن اطلاعات آنان

-         هماهنگی و همکاری با اعضای هیئت علمی جهت تهیه اسلاید و بروشورهای آموزشی

-         پیگیری جهت رفع نواقص در صورت عدم تأیید دبیر علمی، تغییر برنامه ها تا کسب امتیاز و رسیدن به هدف مطلوب

-         اطلاع رسانی به صورت مستقیم در برنامه های آموزش مداوم برای توجیه شرکت کنندگان در خصوص نحوه برگزاری برنامه های آموزش مداوم در هر دوره از اجرای برنامه ها به صورت پرسش و پاسخ

-         تشکیل کمیته شورای آموزش مداوم

-         پیگیری بر برنامه های ارائه شده از سایر سازمانها و کمک در چگونگی برگزاری در صورت همکاری مورد نیاز

-         نظارت و پیگیری بر کارهای در دست انجام کارشناس مربوطه

-         انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal