دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
ورودي مهر 91
 
 
به نام خدا
 
 
 

دانشجویان ارشد پرستاری ویژه ورودی مهر 91

نام دانشجو

توضیحات

مژده تجری

 

بررسی فراوانی خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت های ویژه قلبی

مسعود رضایی نودهی

 

 

بررسی تاثیر تصاویر ذهنی بویایی خوشایند بر میزان بروز آتلکتازی در بیماران پس از جراحی قلب باز

هادی نعمتیان جلودار

 

بررسی مقایسه ای تأثیر گروه همتایان و آشناسازی بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحیGABG

سید زهرا میرشعبانی طلوتی

 

مقایسه تأثیر اریترومایسین و عصاره زنجبیل بر سرعت معده در بیماران بستری در بخش مراقبت ها ی ویزه icu

سیده ساره محمدی

 

بررسی علل پذیرش مجدد بیماران به ICUدر بیمارستانهای آموزشی استان مازندران

معصومه نوروزی فیروز

 

بررسی ارتباط نوبت دیالیز با کیفیت خواب و افسردگی بیماران تحت همودیالیز بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 1393

بهزاد مومنی

 مقایسه تاثیر استفاده از نرمال سالین و مرطوب کننده در هنگام ساکشن لوله تراشه بر روی درصد اشباع هموگلوبین، حجم ترشحات بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویزه

هنگامه برزگر

بررسی ارتباط کیفیت زندگی، افسردگی، اعتقادات بهداشتی با زمان سپری شده از دیالیز در بیماران همودیالیزی

 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal