دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
ورودي مهر 92
 
 
به نام خدا
 
 

دانشجويان ارشد مشاوره ورودي مهر 92

نام دانشجو

توضيحات

صمدايي گله كلايي- كشور

ارائه بسته آموزشي غني سازي ارتباط جنسي در زوجين نابارور مبتني بر نقش ماماي مشاور

 

صالحي - فريبا

مقايسه اثر مشاوره گروهي (شناخت درماني) و آموزش گروهي (سخنراني) بر اضطراب دوران بارداري در زنان نخست زا

 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal