دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
ورودي مهر 92
 
 
به نام خدا
 
 

دانشجویان ارشد مشاوره ورودی مهر 92

نام دانشجو

توضیحات

صمدایی گله کلایی- کشور

ارائه بسته آموزشی غنی سازی ارتباط جنسی در زوجین نابارور مبتنی بر نقش مامای مشاور

 

صالحی - فریبا

مقایسه اثر مشاوره گروهی (شناخت درمانی) و آموزش گروهی (سخنرانی) بر اضطراب دوران بارداری در زنان نخست زا

 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal