دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
اهداف

 

اهداف

آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي به منظور تحقق بخشيدن به تاكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشور تصويب گرديد. هدف اين آيين نامه منظور كردن شاخص هاي علمي، استاندارد سازي معيارها و فرآيندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعداد هاي برتر در هر بخش است.

 

1395/12/01
Powered by DorsaPortal