دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اهداف

 

اهداف

آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی به منظور تحقق بخشیدن به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور تصویب گردید. هدف این آیین نامه منظور کردن شاخص های علمی، استاندارد سازی معیارها و فرآیندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعداد های برتر در هر بخش است.

 

1399/10/30
Powered by DorsaPortal