دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
شرايط عضويت

 
شرایط عضویت
3- دانشجویان واجد شرایط : - بند 1
الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز
500 (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)
ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت
آموزش و پرورش)
ج - نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
کشور در هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور ( به شرط آنکه هر یک از اعضای تیم در مرحله فردی
%80 نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی
وزارت
د - برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره های رازی و جشنواره های خوارزمی و
جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه
ه - مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری
وزارت بر اساس ضوابط مربوطه
و- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه
کشوری
2 % پذیرفته شدگان برتر کشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، / ز- 5
دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی ( حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هر
آزمون)
ح- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد:
تا 20 نفر پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته دو
نفراول کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول
کشوری.
ط- 10 % برتر فارغ التحصیلان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه
(حداقل یک نفر)با کسب معدل کل حداقل 17
تبصره : در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی
دانشگاه باشد ( از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ......) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به
سنوات آموزشی او اضافه می گردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی
با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.
ی - دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس دستور العمل اجرایی که
از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ گردیده است.
3 در مقطع کارشناسی باید در پایان - -3-3 دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند 1
دوره معدل کل حداقل 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در پایان دوره معدل کل حداقل 16 را کسب
نمایند.
3 که در مقطع کارشناسی ناپیوسته - -3-4 دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند 1
بیش از یک ترم معدل کمتر از 16 ، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر
از 16 ،در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل کمتر از 15 و در مقطع دکترای حرفه ای بیش از سه
ترم معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد .
-3-5 شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده
باشد.
1399/10/30
Powered by DorsaPortal