دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
سال 1392

 

عملکرد سال 92

جشنواره شهید مطهری

-         اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی در خصوص هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس

-         ارسال راهنما و فرم های طرح درس و طرح دوره به کلیه اعضای هیئت علمی و آموزشی

-         پیگیری تدوین طرح درس توسط اساتید دانشکده در نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول و دوم 93- 92

-         جمع آوری، بررسی، تایپ و ویرایش طرح درس نیمسال دوم 92-91

-         ارسال طرح درس نهایی به دانشگاه و پیگیری ارائه گواهی به اعضا

 

ارزشیابی

ارزشیابی اساتید

-         تهیه گزارش ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد به اساتید

ارزیابی آزمون ها

-         گرد آوری 75 سری آزمون چهار گزینه ای نیمسال دوم 92-91 و همچنین 85 سری آزمون نیمسال اول 93- 92 اساتید این دانشکده، تشکیل جلسات ارزیابی آزمون ها با حضور اعضای کمیته، انجام ارزیابی، جمع بندی نتایج و تکمیل فرم کد اطلاعاتی آزمون

-         ارسال ارزیابی و نتایج آن به همراه کد اطلاعاتی به دانشگاه

-         ارائه بازخورد نتایج ارزیابی آزمون ها به اساتید

-         مکاتبه با دانشکده های دیگر در خصوص ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید این دانشکده در نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93- 92

-         ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید دیگر دانشکده ها به دانشکده های مربوطه در نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93- 92

-         جمع آوری نظرات اعضای هیئت علمی پیرامون شناسنامه دار نمودن سوالات و ارسال نظرات به دانشگاه

 

پژوهش در آموزش

-          

کمیته دانشجویی

-         فراخوان به دانشجویان جهت عضویت در کمیته مشورتی و تهیه لیست متقاضیان

 

دانش پژوهی

-          

 

استعداد درخشان

-         راهنمایی و مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان در خصوص نحوه برخورداری از تسهیلات آموزشی و آشنایی با آیین نامه های مربوطه

-         برگزاری جلسه کارشناسان EDC با کارشناسان آموزش و دانشجویان دانشکده جهت آشنایی با آیین نامه استعداد درخشان ، آیین نامه المپیاد دانشجویی و ارزشیابی اساتید

المپیاد دانشجویی

-         اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ششمین المپیاد دانشجویی و تهیه لیست دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد و ارسال به دانشگاه

 

 

سایر فعالیت ها

-         برگزاری کارگاه "اخلاق و آموزش اخلاقی در علوم پزشکی" مورخ 16/4/92

-         هماهنگی جهت برگزاری کارگاه "مدیریت زمان" از طرف EDC دانشگاه مورخ 24/6/92

-         هماهنگی جهت برگزاری کارگاه "آشنایی با روند اجرایی و نحوه تدوین فرآیند آموزشی جشنواره شهید مطهری" از طرف EDC دانشگاه مورخ 22/7/92

-         هماهنگی جهت برگزاری کارگاه "چگونه اسلایدهای خوبی بسازیم؟ (سری اول)" از طرف EDC دانشگاه مورخ 17/10/92

-         هماهنگی جهت برگزاری کارگاه کارگاه "چگونه اسلایدهای خوبی بسازیم؟ (سری دوم)" از طرف EDC دانشگاه مورخ 16/11/92

-         هماهنگی با اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی جهت شرکت در کارگاه ها و پیگیری گواهی های مربوطه

-         هماهنگی با اعضای هیئت علمی جهت شرکت در سومین همایش مراکز و دفاتر توسعه آموزش و ارائه لیست متقاضیان به دانشگاه

-         همکاری با EDC دانشگاه و پیگیری امور محوله از جانب آن مرکز

-         به روز رسانی سایت EDO دانشکده

-         برگزاری جلسات در خصوص تدوین فرم پایش آموزش بالینی

-         شرکت در جلسات EDC و کارگاه توانمندسازی ویژه کارشناسان EDO

-         اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی در خصوص کارگاه آموزش مجازی و تهیه لیست متقاضیان و ارسال به دانشگاه

 

 

1399/10/30
Powered by DorsaPortal