دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
سال 1391

 
 

عملكرد سال 91

جشنواره شهيد مطهري

-         اطلاع رساني و همكاري در ارسال فرآيندهاي جشنواره شهيد مطهري

 

برنامه ريزي آموزشي

طرح درس

-         پيگيري تدوين طرح درس هر نيم سال و ارسال آن به دانشگاه

-         پيگيري اصلاحات پيشنهادي EDC در طرح درس و ارسال 43 سري طرح درس اصلاح شده نيم سال اول 91- 90 به دانشگاه

-         برگزاري كارگاه طرح درس و طرح سوالات چند گزينه اي

-         تشكيل جلساتي با مديران و نمايندگان گروه ها در خصوص بازنگري سرفصل دروس

 

ارزشيابي

ارزشيابي اساتيد

-         تهيه و تنظيم مستندات ارزشيابي اساتيد مربوط به هر نيم سال

ارزيابي دروني

-         انجام ارزيابي دروني سال 90 و تشكيل جلسات مربوطه

-         پيگيري اعمال اصلاحات پيشنهادي EDC در ارزيابي دروني سال 90 طي تشكيل جلساتي با مديران گروه و ارسال ارزيابي نهايي به دانشگاه

ارزيابي آزمون ها

-         تشكيل كميته ارزيابي آزمون ها

-         تشكيل جلسات ارزيابي سوالات و ارزيابي 75 سري آزمون نيم سال اول و 59 سري آزمون نيم سال دوم 91- 90 اساتيد دانشكده و ارسال نتايج به دانشگاه

-         تدوين دفترچه تجزيه و تحليل آزمون هاي نيم سال اول و دوم 91- 90 و ارائه به دانشگاه

-         مكاتبه با دانشكده هاي ديگر در خصوص ارسال سوالات چهارگزينه اي اساتيد اين دانشكده در هر نيم سال

-         ارسال سوالات چهارگزينه اي اساتيد ديگر دانشكده ها به دانشكده هاي مربوطه در هر نيم سال

 

پژوهش در آموزش

-          

 

كميته دانشجويي

-         تشكيل كميته مشورتي دانشجويي

 

دانش پژوهي

-          

 

استعداد درخشان

-          

 

ساير فعاليت ها

-         راه اندازي بخش EDO در سايت دانشكده

-         شركت مدير و كارشناس EDO و هم چنين معاون آموزشي دانشكده در جلسات برگزار شده از طرف EDC

-         تشكيل كميته برنامه ريزي استراتژيك

-         تشكيل جلساتي با اعضاي كميته برنامه ريزي استراتژيك در خصوص بازنگري برنامه استراتژيك EDC و ارسال پيشنهادها به دانشگاه

-         تشكيل جلساتي در خصوص يكسان سازي فرم ارزيابي عمومي دانشجويان در كارآموزي در گروه هاي مختلف و تدوين فرم مربوطه

-         برگزاري كارگاه آموزش مجازي

 

 

 

 
1394/07/11
Powered by DorsaPortal