دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
سال 1391

 
 

عملکرد سال 91

جشنواره شهید مطهری

-         اطلاع رسانی و همکاری در ارسال فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

 

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس

-         پیگیری تدوین طرح درس هر نیم سال و ارسال آن به دانشگاه

-         پیگیری اصلاحات پیشنهادی EDC در طرح درس و ارسال 43 سری طرح درس اصلاح شده نیم سال اول 91- 90 به دانشگاه

-         برگزاری کارگاه طرح درس و طرح سوالات چند گزینه ای

-         تشکیل جلساتی با مدیران و نمایندگان گروه ها در خصوص بازنگری سرفصل دروس

 

ارزشیابی

ارزشیابی اساتید

-         تهیه و تنظیم مستندات ارزشیابی اساتید مربوط به هر نیم سال

ارزیابی درونی

-         انجام ارزیابی درونی سال 90 و تشکیل جلسات مربوطه

-         پیگیری اعمال اصلاحات پیشنهادی EDC در ارزیابی درونی سال 90 طی تشکیل جلساتی با مدیران گروه و ارسال ارزیابی نهایی به دانشگاه

ارزیابی آزمون ها

-         تشکیل کمیته ارزیابی آزمون ها

-         تشکیل جلسات ارزیابی سوالات و ارزیابی 75 سری آزمون نیم سال اول و 59 سری آزمون نیم سال دوم 91- 90 اساتید دانشکده و ارسال نتایج به دانشگاه

-         تدوین دفترچه تجزیه و تحلیل آزمون های نیم سال اول و دوم 91- 90 و ارائه به دانشگاه

-         مکاتبه با دانشکده های دیگر در خصوص ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید این دانشکده در هر نیم سال

-         ارسال سوالات چهارگزینه ای اساتید دیگر دانشکده ها به دانشکده های مربوطه در هر نیم سال

 

پژوهش در آموزش

-          

 

کمیته دانشجویی

-         تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی

 

دانش پژوهی

-          

 

استعداد درخشان

-          

 

سایر فعالیت ها

-         راه اندازی بخش EDO در سایت دانشکده

-         شرکت مدیر و کارشناس EDO و هم چنین معاون آموزشی دانشکده در جلسات برگزار شده از طرف EDC

-         تشکیل کمیته برنامه ریزی استراتژیک

-         تشکیل جلساتی با اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک در خصوص بازنگری برنامه استراتژیک EDC و ارسال پیشنهادها به دانشگاه

-         تشکیل جلساتی در خصوص یکسان سازی فرم ارزیابی عمومی دانشجویان در کارآموزی در گروه های مختلف و تدوین فرم مربوطه

-         برگزاری کارگاه آموزش مجازی

 

 

 

 
1399/10/30
Powered by DorsaPortal