دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اساتيد برتر آموزشي
 

اساتید برتر آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری


زهره ترقی (سال 72)

 

منیژه زکی زاده (سال 73)

 

هدایت جعفری (سال 74)

 

زهرا اسماعیلی (سال 75)

 

روانبخش اسماعیلی (سال 75)

 

زهرا اسماعیلی (سال 76)

 

سید افشین شروفی (سال 76)

 

نازنین واعظ زاده (سال 77) 

 
زهره شاه حسینی (سال 78)
 
لاله فانی صابری (سال 78)
 
مولود فخری (سال 79)
 
روانبخش اسماعیلی (سال 81)
 
صغری خانی (سال 81)
 
طاهره یعقوبی (سال 82)
 
مولود فخری (سال 83)
 
هدایت جعفری (سال 84)
 
زهره شاه حسینی (سال 84)
 
هدایت جعفری (سال 85)
 
محبوبه یعقوبیان (سال 85)
 
احترام السادات ایلالی (سال 87)
 
ماه منیر دانش (سال 88)
 
احترام السادات ایلالی (سال 89)
 
محبوبه یعقوبیان (سال 90)
 
مرجان احمد شیروانی (سال 91)
 
یدالله جنتی (سال 92)
 
زهره شاه حسینی (سال 92)
 
زینب حمزه گردشی (سال 93)
 
معصومه باقری نسامی (سال 94)
 
سیما کاهنی (سال 95)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/30
Powered by DorsaPortal