دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
واحد ها و وظايف

 

شرح وظايف

1-     زمينه سازي براي بهره گيري از خلاقيت و طرح ها و ايده هاي نوآورانه آموزشي دانشجويان

2-     انتقال مشكلات،انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در حيطه ي آموزشي از طريق كميته مشورتي به سطوح مديريت كلان آموزشي دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3-     بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعاليت هاي دانشجويي در حيطه هاي آموزش علوم پزشكي

4-     ايجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئوليت در بين دانشجويان براي ارتقاي كيفي آموزشي

5-     بسترسازي براي تعامل آگاهانه، علمي و فعال دانشجويان با نظام آموزشي جاري در جهت ارتقاء برنامه ها ي آموزشي

1396/02/12
Powered by DorsaPortal