دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
برنامه ها

 

برنامه ها

1.          ارتباط با مسئولين دانشكده، مديران گروه و مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده براي انتقال خواسته هاي دانشجويان در حيطه آموزش

2.          ارتباط با دانشجويان براي دريافت نظرات و نيازهاي آنان در جهت ارتقاي آموزش

3.          برگزاري جلسات هم انديشي دانشجويان با اعضاي هيئت علمي

4.          پيگيري درخواست دانشجويان در مورد نيازهاي آموزشي آنان

5.          جلب مشاركت و همكاري دانشجويان در برنامه هاي آموزشي

1396/02/12
Powered by DorsaPortal