دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
فعاليت ها

 

برنامه ها

1.       اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مصوبات آموزشی مرتبط و راهنمایی دانشجویان

2.       ارتباط با دانشجویان برای جمع آوری پیشنهادات آموزشی و انتقال به مسئولین

3.       همکاری در اجرای نیازسنجی ها و پرسشنامه های دوره ای مرتبط با دانشجویان

4.       پیگیری جهت به حداکثر رساندن مشارکت دانشجویان در انجام ارزشیابی اساتید

5.       برگزاری جلسه با رئیس دانشکده و معاون آموزشی، مدیران و اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده جهت انتقال نظرات و پیشنهادات

6.       جلب مشارکت دانشجویان در جهت ارتقای آموزش

ارائه گزارش عملکرد و هماهنگی مستمر با دفتر توسعه آموزش دانشکده
1399/10/30
Powered by DorsaPortal