دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
كارشناسان آموزشي

 

1

ناهید آقایی

کارشناس آموزشی

(دانشجوی دوره Phd)

33795590

-

2

راضیه مختارپور

کارشناس آموزشی

33795581

-

3

مریم گل محمدی

کارشناس آموزشی

33795581

Golmohamadi85@yahoo.com

4

نیره آقایی

کارشناس آموزشی

-

 

1399/10/27
Powered by DorsaPortal