دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
دكتر حميده عظيمي (مديرگروه)

 
 
 دکتر حمیده عظیمی لولتی
عضو هیات علمی گروه روان پرستاری
آدرس ایمیل : HamidehAzimi@mazums.ac.ir
تلفن : 33795571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal