دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
محبوبه يعقوبيان (مديرگروه)

 
 
 دکتر محبوبه یعقوبیان
عضو هیات علمی گروه اصول و فنون و مدیریت پرستاری
آدرس ایمیل : m.Yaghobian@mazums.ac.ir
تلفن : 33795583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal