دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
محبوبه يعقوبيان (مديرگروه)

 
 
 دكتر محبوبه يعقوبيان
عضو هيات علمي گروه اصول و فنون و مديريت پرستاري
آدرس ايميل : m.Yaghobian@mazums.ac.ir
تلفن : 33795583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1395/11/25
Powered by DorsaPortal