دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
كارشناسان آموزشي

 

1

حمیرا عادلی

کارشناس آموزشی

33795590

Homeiraadeli@yahoo.com

2

رقیه سواسری

کارشناس آموزشی

33795580

Rsavasari@yahoo.com

3

نفیسه قانعی

کارشناس آموزشی

33795580

N.ghanei@yahoo.com

4

معصومه عرب

کارشناس آموزشی

 

---

1399/10/27
Powered by DorsaPortal