دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
كارشناسان آموزشي

 

1

حميرا عادلي

كارشناس آموزشي

33795590

Homeiraadeli@yahoo.com

2

رقيه سواسري

كارشناس آموزشي

33795580

Rsavasari@yahoo.com

3

نفيسه قانعي

كارشناس آموزشي

33795580

N.ghanei@yahoo.com

4

معصومه عرب

كارشناس آموزشي

 

---

1394/11/10
Powered by DorsaPortal