دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
معاون آموزشی

 
 
 

معاون آموزشی: آقای دکتر محمدعلی حیدری گرجی

رتبه علمی : دانشیار

عضو هیأت علمی گروه پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری-دانشگاه علوم پزشکی مازندران


آدرس پست الکترونیکی: mheydarigorji@mazums.ac.ir

heydarigorji@yahoo.com
heydarigorji@gmail.com

آدرس پستی: ساری خیابان امیر مازندرانی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

تلفن :58-33368916-011          دورنما: 33368915-011

 
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal