دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
ریاست اداره عمومی

 
 
 
رئیس اداره عمومی دانشکده : خانم کبریا درزی خلردی
 
وظایف رئیس اداره عمومی

-        نظارت و پیگیری امور مربوط به مزایده فروش اموال اسقاطی

-        نظارت بر امور انبارگردانی سالانه

-        پیگیری و نظارت بر امور عمرانی دانشکده

-        نظارت بر خرید تجهیزات آموزشی و اداری

-        امور مربوط به قراردادها وتعیین واگذاری های بخش خصوصی از جمله ایاب و ذهاب دانشجویان- چاپ و تکثیر- قرارداد اجاره بوفه و سالن همایش

-        نظارت بر کنترل ورود و خروج کارکنان و صدور ابلاغ و شرح وظایف کارکنان

-        برنامه ریزی، نظارت و اجرای امور صدور احکام و گواهیهای حقوق و مزایا، ارتقاء طبقه و رتبه،نقل و انتقال، ماموریت آموزشی، تامین نیروی انسانی، خدمت نیمه وقت یا پاره وقت، تبدیل وضع استخدامی و استعلامات و مکاتبات لازم

-        برنامه ریزی، نظارت و انجام امور رفاهی، بیمه، تعاون،بازنشستگی، امور قراردادها، ارزشیابی کارکنان، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تشکیلات

-        برنامه ریزی، نظارت و انجام امور خدمات، نقلیه و مالی

-        مطالعه قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط کارکنان تحت سرپرستی

-        مقررات، مصوبات و دستورالعملهای اجرائی و نظارت بر حسن اجرای آن توسط کارکنان تحت سرپرستی

-        شناسایی و احصاء تناقضات و نواقص موجود در قوانین و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و ترغیب کارکنان به انجام آن

-        ارائه و اخذ پیشنهاد از کارکنان تحت سرپرستی جهت اصلاح و بهبود فرایندهای اجرایی و تفویض اختیار برخی از فرایندها به واحدهای تابعه

-        شفاف سازی و اطلاع رسانی حقوق اداری به کارکنان و مشاوره و راهنمایی به واحدهای تابعه

-        پیگیری رفع مشکلات منعکس شده از واحدهای تابعه تا حصول نتیجه

-        تشریک مساعی در اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها و شرح وظایف سازمانی

 
 
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal