دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
عامل مدير مالي و حسابدار
 
 
 
 
 عامل مدیر مالی دانشکده : آقای عباس پروین جویباری
 
وظایف عامل مدیر مالی و حسابدار

-         صدور به موقع اسناد مالی

-         بررسی اسناد بر اساس قوانین و مقررات

-         تهیه فهرست و کنترل امور

-         انجام مکاتبه و طبقه بندی و گزارشات لازم جهت دستور مافوق

-         مطالعه قوانین و دستورالعمل های اجرایی

-         تحلیل قوانین و دستورالعمل های اجرائی

-         تلاش در جهت بهبود فرآیند ها

-         هماهنگی با مسئول مافوق

-         تهیه به موقع گزارشات فعالیتهای جاری

-         انجام و تسلط بر برنامه های کاربردی حقوق و دستمزد

-         انجام و تسلط بر برنامه های کاربردی حسابداری تعهدی

 
 
 
 
 
 
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal