دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
اعضاي كميته EDO

 

اعضای کمیته EDO

1

خانم دکتر خانی

2

آقای دکتر حیدری گرجی

3

خانم دکتر حمزه گردشی

4

خانم دکتر واعظ زاده

5

آقای دکتر شروفی

6

خانم شیروانی

7

آقای دکتر اسماعیلی

8

خانم دکتر ایلالی

9

خانم دکتر اسماعیلی

10

خانم دکتر زکی زاده

11

خانم دکتر نیشابوری

12

خانم بریمانی ( دبیر )

13

 
 

 
 
1399/10/27
Powered by DorsaPortal