دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
كتاب هاي هيات علمي

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری 1396-1373

لیست کتاب های چاپ شده اعضای هیات علمی / معاونت پژوهشی

ردیف

نام کتاب

نویسندگان/ تالیف

انتشارات

سال چاپ

1

پرستاری داخلی- جراحی پرستاری بیماری های استرسورها (درد-عفونت...)..- مشاهده

سید افشین شروفی، دکترحمید نام آور، دکترلادن مقدم

نشر چهر

1373

2

پرستاری داخلی- جراحی پرستاری بیماری های عفونی- مشاهده

سید افشین شروفی، دکترحمید نام آور

نشر چهر

1375

3

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های اعصاب- مشاهده

سید افشین شروفی

نشر چهر

1376

4

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های دستگاه تنفس- مشاهده

دکترمرتضی دهقان، دکتر محمدرضا زند کریمی،

سید افشین شروفی

نشر چهر

1377

5

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های چشم و گوش- مشاهده

سید افشین شروفی

نشر چهر

1377

6

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های پوست و سوختگی- مشاهده

سید افشین شروفی، محمدرضا مرتضوی

تهران چهر

1377

7

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های سرطان- مشاهده

سید افشین شروفی

نشر چهر

1378

8

پرستاری داخلی-جراحی پرستار بیماری های کبد، سیستم صفراوی و لوزالمعده برون ریز- مشاهده

 

سید افشین شروفی، دکترحمید نام آور، دکترلادن مقدم

 

نشر چهر

 

1380

9

الکتروشوک و مراقبت های پرستاریECT- مشاهده

یدا... جنتی

نشر سالم

1380

10

یائسگی و هورمون درمانی- مشاهده

دکترشایسته جهانفر، میترا برازنده، انسیه فولادی

نشر بیژه

1381

11

اینترنت برای پرستار و ماما- مشاهده

یداله جنتی، نسرین خاکی،  قهرمان محمودی

نشر سالم

1381

12

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های دستگاه گوارش- مشاهده

سید افشین شروفی

نشر چهر

1381

13

پرستاری داخلی-جراحی پرستاری بیماری های دستگاه ادراری و دیالیز- مشاهده

سید افشین شروفی

نشر چهر

1382

14

دیالیز و مراقبت های پرستاری- مشاهده

هدایت جعفری، سیدافشین شروفی

نشرسالمی

1383

15

روانپزشکی در مامایی- مشاهده

یداله جنتی، نسرین خاکی

نشرجامعه نگر

1384

16

تغذیه در دوران بارداری و زایمان- مشاهده

مولود فخری، مرجان احمد شیروانی

نشر روشن کتاب

1384

17

درسنامه پروتکل بالینی بیماریهای زنان- مشاهده

مولود آقاجانی دلاور، صغری خانی

نشرجامعه نگر

1385

18

ارزیابی، درمان و مراقبتهای پرستاری در اختلالات عضلانی اسکلتی- مشاهده

دکترمحمد علی محسنی، دکتر معصومه باقری نسامی

نشر طبیب

1385

19

مجموعه سوالات آزمون دوره دکتری تخصصی پرستاری- مشاهده

یداله جنتی، نسرین خاکی

نشرسالمی

1386

20

پرستاری CCU- مشاهده

زهره ترقی

روجین مهر

1386

21

بهداشت روانی- مشاهده

جباری حیدری فرد، قهرمان محمودی

نشرجامعه نگر

1387

22

مدیریت پرستاری و مامایی- مشاهده

محبوبه یعقوبیان

نشر بشری

1387

23

جمعیت و تنظیم خانواده- مشاهده

دکترنیره اعظم حاجی خانی، دکترزینب حمزه گردشی

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

1388

24

نوزادان و مراقبت های مربوطه- مشاهده

دکترمحمد رضا اسماعیلی، دکتریداله زاهد پاشا،

زهرا اسماعیلی، نازنین واعظ زاده

دانشگاه علوم پزشکی بابل

1389

25

مطالعات موردی در بیماریهای زنان- مشاهده

فریبا صالحی، کبرا عابدیان

نشرنوردانش

1392

26

آموزش و ارتقاء سلامت نوجوانان- مشاهده

دکترزهره شاه حسینی، دکترزینب حمزه گردشی

نشر شلفین

1392

27

درسنامه کاربردی بیماریهای زنان- مشاهده

فریبا صالحی، دکترزهره شاه حسینی

نشرنور دانش

1392

28

 کلیات ارزیابی، درمان و مراقبت در سرطان- مشاهده

دکتر معصومه باقری نسامی، فرشته عراقیان مجرد،

 مریم سهرابی

نشر پیوند مهر

1393

29

تفسیر تصاویر رادیو گرافی ریه برای دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی- مشاهده

دکترعلی شریف پور، دکتر محمد علی حیدری گرجی، کاوه جعفری

نشرآرتین طب

1393

30

بهداشت مادر و کودک جلد اول- مشاهده

دکترزینب حمزه گردشی، دکترنیره اعظم حاجی خانی

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

1393

31

بهداشت مادر و کودک جلد دوم- مشاهده

دکترزینب حمزه گردشی، دکتر نیره اعظم حاجی خانی

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

1393

32

پرستاری بهداشت روان1- مشاهده

دکتریداله جنتی، سید جواد حسینی، حمیده عظیمی لولتی، دکترقهرمان محمودی

نشرجامعه نگر

1394

33

پرستاری بهداشت روان 2- مشاهده

دکتریداله جنتی، سید جواد حسینی، حمیده عظیمی لولتی، دکترقهرمان محمودی

نشرجامعه نگر

1394

34

سالمندی و مراقبت از سالمندی- مشاهده

دکترمحمد علی حیدری گرجی، کاوه جعفری، دکتر روانبخش اسمعیلی

نشرآرتین طب

1394

35

روانشناسی اجتماعی برای پرستاران- مشاهده

جبار حیدری، دکتریدا... جنتی

جامعه نگر

1395

36

برنامه حمایتی مبتنی بر مامای مشاور بر تصویر بدن و رضایت جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان( ویژه درمانگران) - مشاهده

دکترزینب حمزه گردشی، مائده رضایی، دکترفروزان الیاسی، دکتر   قاسم جان بابایی، دکترمحمود موسی زاده

نشر نوروزی

1395

37

دختران بدانند با نگاهی به احکام اسلامی - مشاهده

مائده رضایی، دکترزینب حمزه گردشی

نشر اندیشه قلم

1395

38

مشاهده English For Midwifery Student                           

نسرین خاکی، دکتر زهره شاه حسینی، دکتر یداله جنتی

جامعه نگر

1395

39

پروتکل مشاوره گروهی با هدف کاهش دیسترس ناباروری در زنان نابارور- مشاهده

دکترزینب حمزه گردشی، فرشته یزدانی، دکترفروزان الیاسی، دکترسپیده پیوندی، دکترمحمود موسی زاده، کشور صمدایی گله کلایی

نشر نوروزی

1396

40

راهنمای ارتقای سلامت بیماران مبتلا به سرطان پستان با تاکید بر سلامت جنسی ( برای بیماران و خانواده ها) - مشاهده

 

دکترزینب حمزه گردشی، مائده رضایی، دکترفروزان الیاسی، دکترقاسم جان بابایی، دکترمحمود موسی زاده

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1396

41

نگرش به سالمندی و رفتارهای مراقبت از خود- مشاهده

دکترزهره ترقی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1396

42

مراقبت های پرستاری دستگاه گوارش- مشاهده

سمانه امامی، دکترهدایت جعفری، سینا صبوریان

جهاد دانشگاهی مازندران

1396

43

تب و شیوه های کنترل آن- مشاهده

دکترمحمدصادق رضایی،  دکترمعصومه باقری نسامی، عطیه نیکخواه

 

 

 

 

1399/10/26
Powered by DorsaPortal