دانشکده پرستاری و مامائی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
كتاب هاي هيات علمي

دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري 1396-1373

ليست كتاب هاي چاپ شده اعضاي هيات علمي / معاونت پژوهشي

رديف

نام كتاب

نويسندگان/ تاليف

انتشارات

سال چاپ

1

پرستاري داخلي- جراحي پرستاري بيماري هاي استرسورها (درد-عفونت...)..- مشاهده

سيد افشين شروفي، دكترحميد نام آور، دكترلادن مقدم

نشر چهر

1373

2

پرستاري داخلي- جراحي پرستاري بيماري هاي عفوني- مشاهده

سيد افشين شروفي، دكترحميد نام آور

نشر چهر

1375

3

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي اعصاب- مشاهده

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1376

4

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي دستگاه تنفس- مشاهده

دكترمرتضي دهقان، دكتر محمدرضا زند كريمي،

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1377

5

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي چشم و گوش- مشاهده

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1377

6

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي پوست و سوختگي- مشاهده

سيد افشين شروفي، محمدرضا مرتضوي

تهران چهر

1377

7

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي سرطان- مشاهده

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1378

8

پرستاري داخلي-جراحي پرستار بيماري هاي كبد، سيستم صفراوي و لوزالمعده برون ريز- مشاهده

 

سيد افشين شروفي، دكترحميد نام آور، دكترلادن مقدم

 

نشر چهر

 

1380

9

الكتروشوك و مراقبت هاي پرستاريECT- مشاهده

يدا... جنتي

نشر سالم

1380

10

يائسگي و هورمون درماني- مشاهده

دكترشايسته جهانفر، ميترا برازنده، انسيه فولادي

نشر بيژه

1381

11

اينترنت براي پرستار و ماما- مشاهده

يداله جنتي، نسرين خاكي،  قهرمان محمودي

نشر سالم

1381

12

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي دستگاه گوارش- مشاهده

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1381

13

پرستاري داخلي-جراحي پرستاري بيماري هاي دستگاه ادراري و دياليز- مشاهده

سيد افشين شروفي

نشر چهر

1382

14

دياليز و مراقبت هاي پرستاري- مشاهده

هدايت جعفري، سيدافشين شروفي

نشرسالمي

1383

15

روانپزشكي در مامايي- مشاهده

يداله جنتي، نسرين خاكي

نشرجامعه نگر

1384

16

تغذيه در دوران بارداري و زايمان- مشاهده

مولود فخري، مرجان احمد شيرواني

نشر روشن كتاب

1384

17

درسنامه پروتكل باليني بيماريهاي زنان- مشاهده

مولود آقاجاني دلاور، صغري خاني

نشرجامعه نگر

1385

18

ارزيابي، درمان و مراقبتهاي پرستاري در اختلالات عضلاني اسكلتي- مشاهده

دكترمحمد علي محسني، دكتر معصومه باقري نسامي

نشر طبيب

1385

19

مجموعه سوالات آزمون دوره دكتري تخصصي پرستاري- مشاهده

يداله جنتي، نسرين خاكي

نشرسالمي

1386

20

پرستاري CCU- مشاهده

زهره ترقي

روجين مهر

1386

21

بهداشت رواني- مشاهده

جباري حيدري فرد، قهرمان محمودي

نشرجامعه نگر

1387

22

مديريت پرستاري و مامايي- مشاهده

محبوبه يعقوبيان

نشر بشري

1387

23

جمعيت و تنظيم خانواده- مشاهده

دكترنيره اعظم حاجي خاني، دكترزينب حمزه گردشي

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

1388

24

نوزادان و مراقبت هاي مربوطه- مشاهده

دكترمحمد رضا اسماعيلي، دكتريداله زاهد پاشا،

زهرا اسماعيلي، نازنين واعظ زاده

دانشگاه علوم پزشكي بابل

1389

25

مطالعات موردي در بيماريهاي زنان- مشاهده

فريبا صالحي، كبرا عابديان

نشرنوردانش

1392

26

آموزش و ارتقاء سلامت نوجوانان- مشاهده

دكترزهره شاه حسيني، دكترزينب حمزه گردشي

نشر شلفين

1392

27

درسنامه كاربردي بيماريهاي زنان- مشاهده

فريبا صالحي، دكترزهره شاه حسيني

نشرنور دانش

1392

28

 كليات ارزيابي، درمان و مراقبت در سرطان- مشاهده

دكتر معصومه باقري نسامي، فرشته عراقيان مجرد،

 مريم سهرابي

نشر پيوند مهر

1393

29

تفسير تصاوير راديو گرافي ريه براي دانشجويان پزشكي و پيرا پزشكي- مشاهده

دكترعلي شريف پور، دكتر محمد علي حيدري گرجي، كاوه جعفري

نشرآرتين طب

1393

30

بهداشت مادر و كودك جلد اول- مشاهده

دكترزينب حمزه گردشي، دكترنيره اعظم حاجي خاني

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

1393

31

بهداشت مادر و كودك جلد دوم- مشاهده

دكترزينب حمزه گردشي، دكتر نيره اعظم حاجي خاني

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

1393

32

پرستاري بهداشت روان1- مشاهده

دكتريداله جنتي، سيد جواد حسيني، حميده عظيمي لولتي، دكترقهرمان محمودي

نشرجامعه نگر

1394

33

پرستاري بهداشت روان 2- مشاهده

دكتريداله جنتي، سيد جواد حسيني، حميده عظيمي لولتي، دكترقهرمان محمودي

نشرجامعه نگر

1394

34

سالمندي و مراقبت از سالمندي- مشاهده

دكترمحمد علي حيدري گرجي، كاوه جعفري، دكتر روانبخش اسمعيلي

نشرآرتين طب

1394

35

روانشناسي اجتماعي براي پرستاران- مشاهده

جبار حيدري، دكتريدا... جنتي

جامعه نگر

1395

36

برنامه حمايتي مبتني بر ماماي مشاور بر تصوير بدن و رضايت جنسي در بيماران مبتلا به سرطان پستان( ويژه درمانگران) - مشاهده

دكترزينب حمزه گردشي، مائده رضايي، دكترفروزان الياسي، دكتر   قاسم جان بابايي، دكترمحمود موسي زاده

نشر نوروزي

1395

37

دختران بدانند با نگاهي به احكام اسلامي - مشاهده

مائده رضايي، دكترزينب حمزه گردشي

نشر انديشه قلم

1395

38

مشاهده English For Midwifery Student                           

نسرين خاكي، دكتر زهره شاه حسيني، دكتر يداله جنتي

جامعه نگر

1395

39

پروتكل مشاوره گروهي با هدف كاهش ديسترس ناباروري در زنان نابارور- مشاهده

دكترزينب حمزه گردشي، فرشته يزداني، دكترفروزان الياسي، دكترسپيده پيوندي، دكترمحمود موسي زاده، كشور صمدايي گله كلايي

نشر نوروزي

1396

40

راهنماي ارتقاي سلامت بيماران مبتلا به سرطان پستان با تاكيد بر سلامت جنسي ( براي بيماران و خانواده ها) - مشاهده

 

دكترزينب حمزه گردشي، مائده رضايي، دكترفروزان الياسي، دكترقاسم جان بابايي، دكترمحمود موسي زاده

 

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1396

41

نگرش به سالمندي و رفتارهاي مراقبت از خود- مشاهده

دكترزهره ترقي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1396

42

مراقبت هاي پرستاري دستگاه گوارش- مشاهده

سمانه امامي، دكترهدايت جعفري، سينا صبوريان

جهاد دانشگاهي مازندران

1396

43

تب و شيوه هاي كنترل آن- مشاهده

دكترمحمدصادق رضايي،  دكترمعصومه باقري نسامي، عطيه نيكخواه

 

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal