دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
معرفي مركز مهارتهاي باليني نسيبه
 

 

مركز آموزش مهارتهاي باليني دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري

 

واحد skill lab  دانشكده پرستاري و مامايي از3 فضا ي وسيع  به منظور بالا بردن مهارت هاي عملي دانشجويان پرستاري و مامايي تشكيل شده. 

شامل :پراتيك 1 - پراتيك 2(مهارتهاي باليني) مولاژ

 پراتيك  (1) :

 

نمادي از يك بيمارستان كوچك بوده و شامل يك اتاق به وسعت 55متر مربع و اتاقي كوچكتر جهت تريتمنت مي‌باشد. در اتاق‌ پراتيك، دانشجويان پرستاري،مامايي قبل از شروع واحدهاي باليني در محيط بيمارستان، بر اساس دروس نظري ارائه شده ابتدا توسط مربيان فن پرستاري و مامايي آموزش ديده و سپس پروسيجرهاي آموزش ديده را تمرين خواهند نمود.

پراتيك (2):

 

جهت كاهش صدمه به بيمار در حين آموزش و نيز كاهش استرس دانشجويان در برخوردهاي اوليه با بيماران، بخش آموزش مهارتهاي باليني ، در سال 1387 طراحي و اجرا گرديدو در سال 1395به فضايي به وسعت 71 متر مربع در نيم طبقه سوم دانشكده تغيير مكان يافت .باتوجه به نظر سنجي از اساتيد ايستگاه هاي متعدد آموزش باليني طراحي گرديد.

مانكن هاي زايمان و احيا بزرگسال و نوزاد و بررسي سلامت را در اختيار دانشجويان پرستاري و مامايي قرار ميگيرد.و امتحانات آسكي در اين مكان برگذار ميشود.

مولاژ(3):

 

در فضايي به وسعت 40متر مربع تمام ماكتهاي آموزشي جهت رويت اندامهاي تناسلي و كل آناتومي اندامها جهت آموزش دانشجويان پرستاري و مامايي فراهم است.

 

موارد استفاده از امكانات مهارتهاي باليني

 

1-آموزش مهارتهاي باليني به دانشجويان پرستاري و مامايي

2-آموزش مهارت هاي عملي ( فن پرستاري ) دانشجويان ترم 1 پرستاري ( توسط اساتيد پرستاري )

3-آموزش مهارت هاي عملي ( اصول و فنون پرستاري و مامايي) دانشجويان ترم 2 مامايي (توسط اساتيد مامايي)

4-آموزش مهارت عملي احياء قلب و ريه پيشرفته دانشجويان كارشناسي ارشد

5-آموزش معاينات فيزيكي و بررسي وضعيت سلامت دانشجويان ترم 2پرستاري

6- آموزش معاينات ژنيكولوژي و زايمان دانشجويان ترم 5و6 مامايي

7-برگزاري آزمون عملي و آسكي جهت دانشجويان پرستاري  و مامايي

8-آموزش ضمن خدمت احياء قلب و ريه  در نوزادان جهت پرسنل درماني

ويژگي هاي آموزش در Skill Lab:

 

1-     كسب مهارتهاي باليني و ارتباطي دانشجو در محيطي آرام و كنترل شده قبل از ورود به محيط باليني

2-     امكان تكرار مهارت ها در محيطي امن براي يادگيري عميق تر

3-     امكان خود آموزي و يادگيري فعال از طريق اجراي مستقل مهارت

4-     كاهش استرس در امر آموزش و يادگيري مهارت ها

5-     آموزش احترام به حقوق بيمار

اهداف: 

 

1.       كسب مهارت عملي و ارتباطي

2.       افزايش شايستگي باليني

3.       كاهش استرس دانشجو

 

اهداف كلي :

 

1. كسب مهارت هاي مقدماتي جهت انجام خدمات باليني در بيمارستان

2. كسب توانايي در نحوه و روش مختلف مراقبت از بيمار

3. آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري و مامايي

اهداف ويژه رفتاري:  

 

 در پايان آموزش در اتاق مهارت هاي باليني دانشجويان قادر خواهند بود كه:

1.    دستان خود را با تكنيك صحيح به روش طبي و جراحي شستشو دهد.

2.    تعويض ملحفه به روش تخت اشغال نشده و با بيمار راجهت آسايش بيمار انجام دهند.

3.    اصول حركت دادن بيمار  در تخت وايجاد پوزيشن هاي مختلف را عملاً به نمايش بگذارد.

4.    اصول انتقال بيمار از تخت به برانكارد و صندلي چرخدار را عملاً به نمايش بگذارد.

5.    دهان شويه و حمام بزرگسال در تخت را بر روي مانكن انجام دهد .

6.     اصول حمام نوزاد را روي مانكن انجام دهد.

7.    علائم حياتي ( نبض ، فشار خون ، تنفس ، درجه حرارت) برروي مانكن اندازه گيري كرده و در برگ مخصوص در پرونده چارت نمايد.

8.    گزارش پرستاري را به روش صحيح در برگ مخصوص بنويسد.

9.     ارتباط مناسب با مددجوي فرضي ايجاد نمايد.

10.بطور فرضي ( همكلاسي) را پذيرش كرده و ترخيص نمايد.

11.موارد استفاده از سرما و گرما درماني را توضيح داده و روش استفاده كيف آب گرم و سرد را بر روي مانكن اجرا نمايد.

12.سند معده را به روش صحيح بر روي مانكن گذاشته و با سرنگ گاواژ و لاواژ نمايد.

13.انما بر روي مانكن نمايش داده و كيسه كلستومي را عوض كند.

14.سونداژ فولي بر روي مانكن به روش صحيح و استريل به نمايش بگذارد.

15.از لگن توالت جهت بيماري كه محدود به تخت است به نحو احسن استفاده كند.

16. پگ استريل را با تكنيك صحيح باز كرده و پس از اتمام كار دوباره پگ نمايد.

17.دستكش استريل به روش صحيح پوشيده و با تكنيك صحيح خارج نمايد.

18.گان ، ماسك و دستكش را جهت مراقبت از بيمار ايزوله  يا انجام زايمان بپوشد.

19.اكسيژن تراِپي از طريق سوند بيني و ماسك ساده و ماسك ونچوري را بر روي مانكن اجرا كند.

20.ساكشن بيني ، دهان ، تراشه ، تراكياستومي بر روي مانكن با تكنيك صحيح انجام دهد.

21.پانسمان ساده  و مراقبت از زخم را ان

22.روش كار باهموواگ و پانسمان با آن راروي مانكن انجام دهد و و درن پن رز را كوتاه و خارج نمايد.

23.دست يا پا را به روش صحيح پس از پانسمان بانداژ ساده بنمايد.

24.داروهاي خوراكي (قطره ، شياف ، شربت ، پماد )  و تزريقي را به درستي آماده كرده و با كارت و كاردكس دارويي كنترل نمايد.

25.تزريق عضلاني در عضلات مختلف به روش صحيح دلتوئيد واستوس لتراليس ركتوس فموراليس دورسوگلوتوئال ونتروگلوتوئال بر روي مانكن انجام دهد.

26. تزريق زير جلدي با تكنيك صحيح در ناحيه بازو ، شكم با سرنگ و سر سوزن مخصوص انجام دهد.

27.تزريق داخل جلدي جهت تست با تكنيك صحيح و مناسب و زاويه درست بر روي مانكن نمايش دهد.

28.روش صحيح استفاده از سيفتي باكس وجداسازي زباله عفوني و شيميايي را بكار گيرد.

29.سرم را با تكنيك صحيح آماده كرده و بر چسب آن رانصب نموده و قطرات آنرا با پمپ انفوزيون تنظيم نمايد

30.به روش و زاويه صحيح با شماره هاي مختلف  آنژيوكت و اسكالپ بتواند رگ گيري و تزريق دارو روي مانكن را انجام دهد.

31.بطور عملي روش صحيح مراقبت از جسد را روي مانكن انجام دهد.

32.تكنيك اندازه گيري قد و وزن و دور سر نوزاد را روي مانكن انجام دهد.

33.روشهاي مختلف زدن بخيه همانند منقطع -ممتد-زير جلد-تشكي را روي ماكت انجام دهد

34. با انواع مختلف نخ و سوزن كه در سوجور زدن بكار ميرود آشنا شود.

35.ناحيه تناسلي را قبل از زايمان شستشو داده و ست زايمان را اماده كند .

36. روي مانكن مانورهاي لئوپولد را انجام دهد و صداي قلب جنين را بشمارد .

37.روي مانكن زايمان طبيعي انجام دهد.ومحل برش اپي را بدوزد.

38.بيماريهاي پستان را روي ماكت تشخيص دهد.

39.پاپ اسمير و آيودي گذاري روي ماكت را انجام دهد.

40.عمليات احيا روي مانكن نوزاد را با مهارت انجام دهد.

41.عمليات احيا بزرگسال را روي مانكن انجام دهد.

42.صداهاي مختلف قلبي و ريوي را روي مانكن تشخيص دهد.

تجهيزاتي كه براي اجراي هرهدف ويژه بر اساس شماره مورد نظرلازم ميباشد:

 

1-سينك شستشو با شير آب اهرمي بازويي

2-تخت،مانكن و ملحفه

3-تخت و مانكن پرستاري

4-تخت ، مانكن پرستاري، برانكارد ، ويلچير

5-مانكن پرستاري ،گلي پات، رسيور، پنبه، حوله صورت ، حوله حمام، سطل استيل لگن استيل ، پارچ آب ،محلول دهان شويه، لباس بيمار، ترمومتر آب

6-مانكن نوزاد، حوله حمام ، لباس نوزاد، شامپو، كاسه استيل، پارچ آب، وان نوزاد ،ترمومتر آب

7-ترمومتر دهاني، وديجيتال، فشار سنج ، گوشي  پزشكي ،ساعت ثانيه شمار، دفتر ثبت علائم حياتي، چارت ثبت علائم حياتي ،خودكار به رنگ آبي قرمز سبز

10-فشارسنج، گوشي پزشكي ، ترمومتر وزنه ،چكش رفلكس

11-كيف آبگرم، كيسه يخ، ترمومترآب، پارچ آب، كاسه، حوله كوچك

12-سند معده، سرنگ گاواژ،سرنگ5سي سي،گوشي پزشكي،كاغذ تورنسل،چراغ قوه،اپليكاتور سواپ دار،ليوان،ني پلاستيكي،                  مانكن سونداژ معده، ژل، دستمال

13-سوند ركتال، اريگاتور، محلول تنقيه، ژل، گاز، لگن توالت ،ترمومتر آب ،دستكش يكبار مصرف ،مشمع و رويه

14-سوند فولي، سوند نلاتون، پگ سونداژ(رسيور ،گلي پات، پنس، گاز، پنبه، شان پرفوره) ژل ،سرنگ ،آب مقطر، ظرف نمونه گيري، يورين بگ ،دستكش استريل ،دستكش يكبار، مصرف مشمع و رويه، لگن توالت، آب و صابون

15-لگن توالت، مشمع و رويه، پارچ آب و صابون

16- پگ استريل(شان، رسيور، گلي پات ،پنس، پنست ، قيچي ،گاز و پنبه)

17-دستكش استريل

18-گان، ماسك ،دستكش

19-كپسول اكسيژن،انواع ماسك اكسيژن مثل  ساده، ونچوري ،سوند بيني،اپليكاتور ،چراغ قوه

20-دستگاه ساكشن،سند نلاتون ،حوله صورت، دستكش يكبار مصرف، دستكش استريل ،پگ شستشوي تراكئوستومي

21-مانكن پانسمان، پگ پانسمان(شان، رسيور، گلي پات، پنس، پنست، قيچي، پنبه، گاز )بتادين ،سرم شستشو، دستكش يكبار مصرف ،دستكش استريل ،اپليكاتور، پماد ، مشمع و رويه

22-هدف شماره 21به اضافه درن پن رز و هموواگ

23-مانكن پرستاري به اضافه انواع باند در سايز هاي مختلف

24-انواع داروهاي خوراكي و تزريقي ،كارت دارويي، كاردكس

25-مانكن تزريق عضلاني ،انواع سرنگ دارو

26-ماكت تزريق زير جلدي، سرنگ مخصوص

27-ماكت تزريق داخل جلدي ،سرنگ مخصوص

28- سيفتي باكس ، انواع سطل زباله  رنگ زرد، آبي، سفيد

29-انواع سرم تزريقي ، برچسب روي سرم، پمپ انفوزيون

30-انواع آنژيوكت ، اسكالپ، ماكت تزريق وريدي ،داروي تزريقي

31-مانكن پرستاري

32-مانكن نوزاد، متر، وزنه

33-34-ماكت بخيه ،انواع نخ ،سوزنگير، پنست ،قيچي، شان ،گاز، محلول ضد عفوني

35-مانكن زايمان ،محلول ضد عفوني، پنس، پنبه، شان

36-مانكن زايمان ،گوشي مامايي،مانكن جنين داخل شكم

37- مانكن زايمان مانكن نوزاد، ست زايمان(شان ،رسيور، گلي پات، پنبه، گاز، پنس ،قيچي، پنس جفت ، پوآر،كلمپ بند ناف)(سوزنگير، پنست ،فيچي اپي ،قيچي نخ، نخ بخيه ،سيني)

38-ماكت پستان

39-ماكت اعضاي تناسلي داخلي، اسپچولاي سرويكال، برس سرويكال، لام، فيكساتور، ايودي

40-مانكن احيا نوزاد ،ماكت سر لوله گذاري نوراد ،لارنگوسكوپ نوزاد ، لوله تراشه ،پوآر ،آمبوبگ ،ماسك ،گوشي پزشكي ،ژل، كپسول اكسيژن، لوله معده

41-مانكن احيا بزرگسال، لارنگوسكوپ بزرگسال، لوله تراشه، ماسك ،آمبوبگ، گوشي پزشكي، ژل ،لوله معده، كپسول اكسيژن

42-مانكن مگا كد ،گوشي پزشكي 

 

روش تدريس:

 

سخنراني، نمايش فيلم، آموزش بطور عملي برروي مانكن، ايفاي نقش، پرسش و پاسخ ، تمرين علمي در حضور مربي و به تنهايي ، شبيه سازي

 

وظايف دانشجو :

 

1.    حضور بموقع وفعال در كلاس عملي

2.    شركت فعال در ساعات تمرين طبق برنامه تدوين شده

3.    پوشيدن فرم مناسب ورعايت قوانين در هنگام تدريس عملي وانجام تمرين

نحوه ارزشيابي :

1-     آزمون عملي پروسيجر ها در اتاق پراتيك به روش آسكي ( با استفاده از چك ليست)

2-     انجام تمرينات مهارتي

3-     شركت فعال در بحث كلاس

 

حيطه دانش : كسب امتياز علمي درباره سئوالات پروسيجر ها ، آمادگي ها و اصطلاحات رايج پرستاري

حيطه مهارتي : كسب امتياز جهت انجام پروسيجرها بر اساس چك ليست

حيطه نگرش : فراهم كردن خلوت بيمار، رعايت شستشوي دست قبل از پروسيجر ، ارتباط مناسب ، پوشيدن يونيفرم و رعايت مقررات

اسامي اساتيد و مسئولين مربوطه:                                           

مدير علمي :سركار خانم دكتر طاهره يعقوبي

مدير اجرايي مهارتهاي باليني: سركارخانم فاطمه عددي

مسئول پراتيك (1): سركارخانم قانعي

مسئول مولاژ: سركارخانم سواسري

اساتيد اصول فنون پرستاري: سركارخانم حميرا عادلي و سركارخانم رقيه سواسري و سركارخانم نفيسه قانعي

اساتيد اصول فنون پرستاري و مامايي: سركارخانم دكتر ژيلا گنجي و سركار خانم كبري عابديان و سركارخانم فاطمه عددي

اساتيد بررسي وضعيت سلامت: آقاي دكتر شروفي وسركار خانم دكتر شفيع پور

     منابع:

 

1-     پوتر، پ ا؛ پري، ا گ؛ استوكرت، پ ا؛ هال، ا ا: اصول و فنون پرستاري. ترجمه طاهره نجفي، نشر جامعه نگر، تهران، 1393.

2-     تايلور،ك: اصول و مهارت هاي پرستاري تايلور (روش كار). ترجمه احمدعلي اسدي نوقابي و همكاران، انتشارات انديشه رفيع، تهران،1390.

3-     دوگاس، ب: اصول مراقبت از بيمار دوگاس جلد 1 و 2. ترجمه فروزان آتش زاده و همكاران، انتشارات گلبان و آريان طب، تبريز، 1381.

4-     معماري، ا؛ شبان، م؛ خسروي، خ: اصول علمي و مهارت هاي باليني پرستاري. انتشارات انديشه رفيع، تهران، 1384.

5-     موسوي،مليحه السادات، 1344روشهاي پرستاري باليني.تهران:شهرآب:آينده سازان،1384

6-      ساداتي ، ليلا،آشنايي با ابزار و تجهيزات اتاق عمل:مطابق با جديدترين سر فصل واحد درسي.تهران جامعه نگر،سالمي،1390

7-     رستمي ، مريم، 1353-اصول و فنون مامايي و روش كار در اتاق عمل . تهران :انتشارات حيدري،1393.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1397/07/21
Powered by DorsaPortal