دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
تجهيزات موجود در واحد مولاژ دانشكده
 

تجهيزات موجود در واحد مولاژ دانشكده

مدل آموزش چرخشي سرجنين در لگن

مدل مفصل زانوي كاربردي

مدل مفصل هيپ كاربردي

مدل لگن زنانه با اعصاب و ليگامان

مدل لگن زنانه با نمايش ليگامنت اعصاب و كف لگن

مدل لگن زنانه با نمايش كف لگن

انواع لگن زنانه

مدل استخوان ساكروم

استخوان هيپ لگن

استخوان تيبا و فيبولا متصل

استخوان تيبا مجزا

استخوان هومروس

ساختمان گوش بزرگ روي پايه

مدل آناتومي گوش

مدل گوش

مدل كره چشم پايه دار

مدل كره چشم به همراه عضلات پايه دار

ساختمان گوش داخلي روي پايه

استخوان فك پاييني

مولاژ دندان

استخوان مچ پا

استخوان مچ دست

مولاژ حنجره قديمي

استخوان مهره ستون فقرات

مولاژ اولنار و راديوس مجزا قديمي

مولاژ حلزون گوش داخلي پايه دار

مولاژ منديبولار پايه دار فك پاييني پايه دار

مولاژ بافتي ساختمان كليه

مولاژ كليه

مولاژ كليه برش سارژيتال

مولاژ بافتي ساختمان كليه

مولاژ كليه برش سارژيتال

مولاژ لگن به همراه رحم داخل آن و جنين جداگانه

برش سارژيتال دستگاه تناسلي

مدل نمايش بيماريهاي رحم پايه دار

مولاژ برش طولي پوست و مو

مولاژ جنين منفرد

مولاژ جنين دوقلو

مولاژ برش طولي پوست و مو

مولاژ لگن با جنين داخل آن

مولاژ غده هيپوفيز كوچك

مولاژ غده هيپوفيز

مولاژ نيمه مغز

مولاژ مغز كامل

مولاژ مغز قديمي

مولاژ ريه مجزا

برش سارژيتال دستگاه تناسلي

مولاژ دستگاه ادراري

پنيس مرد

مولاژ رحم و جفت داخل آن

مولاژ دستگاه ادراري

مولاژ تكامل جنين در ماه اول

مولاژ تكامل قلب جنين پايه دار مشترك

مراحل رشد و تكامل جنين پايه دار با يك جنين اضافي

مدل لگن با جنين داخل آن پايه دار

مدل لگن با جنين داخل آن پايه دار

مدل ستون مهره با لگن روي پايه ايستاده

مولاژ جمجمه آناتومي ساده 22 قسمتي

مولاژ جمجمه آناتومي ساده رنگي

مولاژ جمجمه بدون كاسه سر

مولاژ جمجمه سر (شماره گذاري شده سفيد)

مولاژ جمجمه با كاسه سر+ 2 عدد كاسه سر

مراحل تشكيل جنين از ابتدا تا سه ماهگي داخل قاب شيشه اي

مدل مهره اطلس و اكليس

مدل آناتومي حنجره

مدل ستون مهره كمري همراه با اعصاب

مدل ستون مهره گردني همراه با اعصاب

مولاژ ستون مهره پايه دار با لگن رنگي

مانكن نوزاد با پوزيشن سر پايه دار

مدل آناتومي قلب بزرگ پايه دار

مولاژ پايه دار معده

مولاژ پايه دار كبد و كيسه صفرا

مدل اسكلت استاندارد كامل انسان پايه دار

مولاژ نيم تنه انسان روي پايه

مدل اسكلت عضلاني انسان كوچك

مدل گردش خون جنين با جفت

مولاژ برست

مولاژ رحم

مولاژ قلب با تكه هاي متفاوت شريان ها و وريد

مولاژ كبد

مولاژ كليه

مولاژ رحم و مثانه

مولاژ معده

مدل بيني جديد Fs6 و فك

مدل نيم تنه پلاستيكي از زير سينه

دستگاه خارجي تناسلي زن

برش ساژيتال لگن زن

مدل ديافراگم ژنيتال

مولاژ روده

مولاژ گردش خون و آئورت

لگن هاي زنانه

 لگن زنانه پايه دار

 زونكن و مجلات و كتاب

 پوسترهاي آموزشي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/07/21
Powered by DorsaPortal