دانشکده پرستاری و مامائی
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
br ENGLISH
ریاست دانشکده

 
 

سرکار خانم دکتر صغری خانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

عضو هیئت علمی گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رزومه:

CV

پست الکترونیک:

Khanisog343@gmail.com

s.khani@mazums.ac.ir

 

امیرمازندرانی، چهار راه وصال، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه  آدرس محل کار:

 

شماره تماس محل کار: 33368916

شماره نمابر: 33368915

 

شرح وظایف ریاست دانشکده:

- نظارت بر حسن اجرای وظایف امور محوله از سوی هیات رئیسه دانشگاه در راستای اهداف سیستمی

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.

- ایجاد هماهنگی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های نوآورانه مدیریتی در امور آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی

- نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی دانشکده

- ارزیابی فعالیت سالانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه

- پیشنهاد و انتصاب معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشکده

- شرکت در جلسات داخلی و خارجی

- پاسخگویی به ارباب رجوع

- مدیریت شرایط غیرمترقبه از قبیل پاندمی کووید 19

- نظارت بر فعالیتهای اداری و مالی
1400/03/18
Powered by DorsaPortal